Storage class specifiers - Gujarati

699 visitsOutline:

Storage class specifiers સ્ટોરેજ ક્લાસ સ્પેસીફાયર auto કીવર્ડ static કીવર્ડ extern કીવર્ડ register કીવર્ડ