Inheritance - Marathi

930 visitsOutline:

इनहेरिटन्स -इनहेरिटन्स -सबक्लास आणि सुपरक्लासची संकल्पना -इनहेरिटन्सचे प्रकार -सिंगल लेव्हल इनहेरिटन्स -मल्टिलेव्हल इनहेरिटन्स