Making a protective face cover at home - Malayalam

147 visitsOutline:

1.മുഖ ആവരണം ധരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത 2. ആരോഗ്യ രംഗത്തു് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ് 3. COVID-19 രോഗികൾക്ക് പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ് 4. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന മുഖ ആവരണം സംബന്ധിച്ച സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ 5. തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് മുഖംമൂമുഖ ആവരണംടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള രീതി . മുഖം മറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധാനങ്ങൾ 6. തയ്യൽ മെഷീൻ ഇല്ലാതെ മുഖംമൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം മുഖം മറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധാനങ്ങൾ 7. മുഖ ആവരണം ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ 8. മുഖ ആവരണം നീക്കംചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ 10. മുഖ ആവരണം വൃത്തിയാക്കുന്നതു 11. മുഖ ആവരണം സൂക്ഷിക്കുന്നതു

Width:1280 Height:720
Duration:00:11:04 Size:6.5 MB

Show video info

Pre-requisite


No Pre-requisites for this tutorial.