Making a protective face cover at home - Marathi

170 visitsOutline:

1. मुखावरण वापरण्याची आवश्यकता 2. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना 3. कोविड-19 च्या रुग्णांसाठी महत्वाच्या सूचना 4. घरगुती मुखावरणांशी संबंधित सुरक्षेची खबरदारी 5. शिवणयंत्र वापरून मुखावरण तयार करण्याची पध्दत * मुखावरण तयार करण्यासाठी लागणारी सामग्री 6. शिवणयंत्र न वापरता मुखावरण तयार करण्याची पध्दत * मुखावरण तयार करण्यासाठी लागणारी सामग्री 7. संरक्षक मुखावरण घालण्यापूर्वी घ्यायची खबरदारी 8. संरक्षक मुखावरण काढताना घ्यायची खबरदारी 9. मुखावरण निर्जंतुक करण्याची पध्दत 10. मुखावरण योग्य रीतीने ठेवण्याची पध्दत

Width:1280 Height:720
Duration:00:11:03 Size:7.7 MB

Show video info

Pre-requisite


No Pre-requisites for this tutorial.