Coordinate Reference Systems - Marathi

261 visitsOutline:

QGIS मधील प्रोजेक्शन्समध्ये लेयर्स जोडणे लेयरचा रंग बदलणे कॅनव्हासवरील पॅनेलचा आकार बदलणे QGIS मधील लेयर्ससाठी मेटाडेटा माहिती पहाणे लेयरमधून नवीन लेयरमध्ये निवडलेली फीचर्स सेव्ह करणे वेगवेगळ्या प्रोजेक्शनचे डेटा लेयर्स परि-प्रोजेक्ट आणि ओवरले करणे डेटासेटमधून एक लेयर हटवणे