Half-Day Online Pilot Workshop on AutoDock4 on 9 August 2024, 2:00 pm to 5.30 pm. Click here to register.

Digitizing Map Data - Marathi

184 visitsOutline:

पॉइंट आणि पॉलीगन शैपच्या फाइल्स तयार करणे पॉइंट आणि पॉलीगन शैपच्या फाइल्स डिजिटाइझ करणे टॉगल एडिटिंग आणि अॅड फीचर टूल्सबद्दल पॉइंट फीचरसाठी एट्रिब्यूट टेबल उघडणे पॉलीगन फीचरसाठी एट्रिब्यूट टेबल उघडणे पॉइंट आणि पॉलीगन फीचर्ससाठी स्टाइल आणि रंग बदलणे